Oficiální název Churchill D,E
Popis Komerční budovy na náměstí W. Churchilla. Dne 29. září 2012 nabylo právní moci územní rozhodnutí pro projekt dvou komerčních budov D a E stojící na rozhraní Prahy 2 a 3. Jde o další etapu projektu, jehož první část, Rezidence Riegrovy Sady, byla dokončena v roce 2009. Územní rozhodnutí pro druhou část, bytový objekt C, bylo vydáno v roce 2011, stavební povolení bylo vydáno v roce 2016.
Charakter Novostavba
Funkce Administrativní, služby v parteru objektu
Klient CR-City a.s.
Investor CR-City a.s.
Aukett projektanti Ing.arch. Ján Kostrian, ČKA
Ing.arch. Petr Levý, ČKA
Ing.arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Ing.arch. Jana Lehotská, ČKA, SKA
Významní konzultanti VPU Deco a.s.
Rok projekce 2010-2011
Rok realizace
Stav projektu Pravomocné ÚR
Podlažní plocha Objekt D    17.875 m2
Suterén     10.990 m2
Objekt E    12.959 m2
Suterén       6.489 m2
Umístění Churchillovo náměstí, Praha
Generální dodavatel
Projektový manažer
Náklady