Oficiální název Explora III
Popis Objekty leží na pozemku nepravidelného tvaru v katastrálním území Stodůlky. V nejbližším okolí navrhovaných staveb převládá vysokopodlažní zástavba s komerčními objekty. Tři administrativní budovy 1,2 a 3 s menším podílem obchodních jednotek v parteru mají výšku jednotlivých budov od sedmi do jedenácti nadzemních podlaží a tří až čtyř podzemních podlaží. Nadzemní části objektů 1 a 2 jsou ve tvaru „L“ složených k sobě čímž tvoří celek. Nadzemní část objektu 3 je ve tvaru písmena „T“. Všechny budovy mají řešená komunikační jádra ve středních traktech objektů, kde jsou umístěna hygienická zázemí i technologie.
Charakter Novostavba
Funkce Administrativní budova
s malým podílem obchodu
Klient Jungmannova s.r.o
Investor Jungmannova s.r.o
Aukett projektanti Ing.arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Ing.arch. Kateřina Maierová, ČKA
Ing.arch. Ján Kostrian, ČKA
Ing. Michal Čtrnáctý, ČKAIT
Ing.arch. Zdeněk Barth, ČKA
Ing. Lada Vlčková
Lucie Pirklová, Dipl. Tech
Ing. Ludmila Štěpánková
David Šašek
Významní konzultanti PBA International Prague,s.r.o.
APRIS 3MP,s.r.o. divize statika
MYDAT s.r.o.
PO - Ing. J. Ráb
CENEVITAE s.r.o.
CONTRACTIS, s.r.o
Rustical B.
Rok projekce 2008
Rok realizace
Stav projektu Projekt pro stavební povolení
Podlažní plocha Objekt 3 - 6249 m2
Umístění Nové Butovice, Praha 13
Generální dodavatel
Projektový manažer Avestus
Náklady