Oficiální název Ayona
Popis Vyzvaná soutěž na zpracování fasád a dispozic bytových domů.
Charakter Novostavba
Funkce Obytná
Klient Ayona
Investor Ayona
Aukett projektanti Ing.arch. Jana Lehotská, ČKA, SKA
Ing.arch. Ján Kostrian, ČKA
Významní konzultanti
Rok projekce 2011
Rok realizace
Stav projektu Studie
Podlažní plocha 40000 m2
Umístění Rusko
Generální dodavatel
Projektový manažer
Náklady