Oficiální název British Petroleum
Popis Fit out kancelářských prostor + koordinace
Charakter Interiér
Funkce Administrativní
Klient BP CZ
Investor BP CZ
Aukett projektanti Ing.arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Ing.arch. Monika Mayová, ČKA
Významní konzultanti Amos Design
Rok projekce 2003
Rok realizace 2004
Stav projektu Realizováno
Podlažní plocha 1600 m2
Umístění The Park, Praha
Generální dodavatel PORR
Projektový manažer Gleeds
Náklady