Oficiální název Eli Lilly Florenc office
Popis Kompletní fit out kanceláří
Charakter Interiér
Funkce Administrativní
Klient Eli Lilly s.r.o
Investor Eli Lilly s.r.o
Aukett projektanti Ing.arch Jana Lehotská, ČKA
Ing.arch. Kateřina Maierová, ČKA
Ing. Ludmila Štěpánková
Významní konzultanti PBA
Rok projekce 2003
Rok realizace 2003
Stav projektu Realizováno
Podlažní plocha 990 m2
Umístění KMB Florenc, Ke Štvanici, Praha 8
Generální dodavatel AIG Lincoln
Interia
Projektový manažer AIG Lincoln
Náklady