Oficiální název Glunz & Jensen
Popis Rekonstrukce stávající budovy + nová budova na přístroje na vyvolávání fotografií, sklad. Výstavba ve třech fázích.
Charakter Novostavba + Rekonstrukce
Funkce Výrobní
Klient Glunz & Jensen, Denmark
Investor Glunz & Jensen, Denmark
Aukett projektanti Ing.arch. Július Rybák, ČKA, SKA
Ing.arch. Miroslav Frecer, ČKA, SKA
Denisa Kolarčíková
Významní konzultanti Ing. Furmaník
Ing. E. Csákváriová
Ing. M. Varšík
Ing. Drotárová
Rok projekce 2003-2004
Rok realizace 2005
Stav projektu Realizováno
Podlažní plocha 8500 m2
Umístění Areál ZVL, Prešov, Slovensko
Generální dodavatel Aksis, Košice
Projektový manažer Aukett s.r.o.
Náklady