Oficiální název Plzeňský Prazdroj
Popis V roce 2005 byla zahájena spolupráce se společností Aukett na urbanistické koncepci areálu Plzeňského pivovaru na dobu následujících deseti let.
Ve stejné době Aukett vyhrál soutěž na návrh výrobní haly stability chuti. Pro tento účel Plzeňský Prazdroj obstaral moderní vybavení na stáčení piva ke zvýšení kapacity vývozu. 
V první fází (2005-2006) zastával Aukett roli koncepčního architekta a generálního projektanta. 
V dalších fázích v letech 2007-2017, kde Aukett působil jako koncepční architekt, byly rozšířeny výrobní, skladové a manipulační prostory.
Cílem ateliéru Aukett byla kreativní, moderní a průmyslová architektura budovy, která by - navzdory velké hmotě objektu - korespondovala s historickými budovami pivovaru. Výsledný design budovy byl též pozorně koordinován s designem technologií. Projekt zahrnuje několik částí: halu stáčírny a skladu se dvěma linkami, haly s přetlačnými tanky a filtrací, dále potrubní most, který spojuje nové haly se stávajícími provozy.
Charakter Novostavba
Funkce Výrobní
Klient SAB Miller
Investor Plzeňský Prazdroj a.s.
Aukett projektanti Arch. Paul Phillips
Ing.arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Ing.arch. Jana Lehotská, ČKA, SKA
Ing. Michal Čtrnáctý, ČKAIT
Ing.arch. Václav Plachý, ČKA
Ing. Ludmila Štěpánková
Ing. Hana Kunssbergerová, ČKAIT
Ing. Lada Šošolíková
Významní konzultanti PBA
JAA
Rok projekce 2005-2016
Rok realizace 2006-2017
Stav projektu Fáze 1 - 3 dokončena
Fáze 4 ve výstavbě
Podlažní plocha Fáze 1 - 25.196 m2
Fáze 2 - 6.620 m2
Fáze 3 - 6.400 m2
Fáze 4 - 1.312 m2
Umístění U Prazdroje 7, Plzeň
Generální dodavatel Metrostav a.s.
Projektový manažer Savant a.s.
Náklady 1 milliarda Kč (včetně technologie)