Oficiální název Činžovní dům Soukenická
Popis Rekonstrukce směřující k mírnému navýšení kapacity a k doplnění bydlení o dnes obvyklé kvality s důrazem na zachování atmosféry a autenticity exterierových i interierových částí stavby, které lze souběžně s navrženými transformacemi uchovat v původní podobě. Součástí rekonstrukce jsou střešní nástavba, dvorní dostavba, přístavba výtahu, vestavba mechanizovaného parkovacího systému a změna vnitřních dispozic bytů ve stávajících podlažích.
Charakter Rekonstrukce
Funkce Bytová a komerční
Klient FIM Group
Investor FIM Group
Aukett projektanti Ing.arch Petr Levý, ČKA
Ing. Michal Čtrnáctý, ČKAIT
Ing. Ludmila Štěpánková
Ing.arch. Dominika Turčániová, ČKA
Významní konzultanti Matějka Engineering s.r.o.
PBA International Prag
Rok projekce 2010
Rok realizace
Stav projektu Územní řízení
Podlažní plocha 1895 m2
Umístění Soukenická 1530/200 Praha 1
Generální dodavatel
Projektový manažer FIM Group
Náklady