Oficiální název Historické centrum města Písek - Velké náměstí, Alšovo náměstí a přilehlý uliční parter
Popis Návrh rehabilitace prostoru Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlých prostor města Písek. Zásadním bodem konceptu je především omezení povrchové dopravy v klidu, která je svedena do pozemního parkování. Tím dojde ke zklidnění veřejných prostor a k jejich vzájemnému propojení. Zklidněné náměstí je doplněno o nové jednotné přeřešení stávají dlažby, oživeno novou zelení a použitím nového mobiliáře.
Charakter Urbanismus, soutěž.
Funkce Veřejný prostor
Klient Cena Petra Parléře 2009
Aukett projektanti Ing. arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Ing. arch. Kateřina Maierová, ČKA
Ing. arch. Zdeněk Barth, ČKA
Ing. arch. Ján Kostrian, ČKA
Ing. Lada Vlčková
Lucie Pirklová, Dipl. Tech.
David Šašek
Rok projekce 2009
Rok realizace
Stav projektu Ideový návrh
Rozsah cca 56 ha
Umístění Velké a Alšovo náměstí, Písek
Náklady