Oficiální název Vodní Dům
Popis Předmětem návrhu je vytvoření návštěvnického centra s výukovými prostory, které jsou navázané na vodní nádrž Želivka.
Charakter Architektonická soutěž
Funkce Veřejná, vzdělávací
Klient obec Hulice
Aukett projektanti Ing.arch. Ján Kostrian, ČKA
Ing.arch. Monika Mayová, ČKA
Ing.arch. Tomáš Vorel, ČKA, SKA
Významní konzultanti PBA
Rok projekce 2010
Rok realizace
Stav projektu Ideový návrh
Podlažní plocha 1.200 m2
Umístění Vodní nádrž Švihov (Želivka), ČR
Náklady 60 mil. Kč