Oficiální název Architektonicko-urbanistická studie Liberec-Doubí
Popis Jedná se o studii rozsáhlého bytového komplexu vybaveného bohatou škálou služeb. Najdeme zde velký podíl obchodních prostor, několik stravovacích zařízení, prostor pro rekreaci, hotel a také menší podíl administrativy.
Charakter Urbanismus
Funkce Administrativní, komerční, bytová
Klient The Acred Group s.r.o.
Investor The Acred Group s.r.o.
Aukett projektanti Ing.arch. Jana Lehotská, ČKA, SKA
Ing.arch. Václav Plachý, ČKA
Ing. Lada Šošolíková
Ing.arch. Dominica Turčániová, ČKA
Ing.arch. Zdeněk Barth, ČKA
Významní konzultanti
Rok projekce 2007
Rok realizace
Stav projektu Studie
Podlažní plocha byty 45900 m2
obchod 9350 m2
sport, stravování 5000 m2
administrativa 3000 m2
hotel 2600 m2
Umístění Liberec, Doubí
Generální dodavatel
Projektový manažer Aukett s.r.o.
Náklady